Aktywność

Aktywność

Aktywność ruchowa oraz sport poprawiają kondycję fizyczną, co działa również na korzyść naszej kreatywności.

Kiedy mózg jest lepiej dotleniony, człowiek sprawniej myśli i ma większą szansę na wykorzystanie swojego twórczego potencjału.

Osoby cierpiące w jakiś sposób cieleśnie np. na skutek chorób, rzadziej wykazują się twórczym działaniem.

#Aktywność #Ruch #Kreacja #BądźKreatywny #targiKREO #KREOpolis#KREO

Close Menu
Menu
%d bloggers like this: